آرتیست هر آهنگی رو تو چند ثانیه پیدا کن..!!

اپلیکیشن ایران‌سوند هر موسیقی که در اطراف شما پخش میشود را شناسایی میکند.